Taustaa

Etusivu » Taustaa

Taustaa

Kouvolalla on erityisiä vahvuuksia puolustukseen ja puolustuspolitiikkaan liittyvien tapahtumien sijaintipaikkana. Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki. Täällä toimivat Karjalan prikaati sekä Utin jääkärirykmentti. Varuskunta työllistää monia, näkyy katukuvassa ja tuo alueelle myös erityisosaamista. Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen turvallisuutta ja torjuu Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvia turvallisuusuhkia ulkorajoilla.

Turvallisuustapahtuma Kouvolassa profiloi koko Kaakkois-Suomea, lisää yleistä mielenkiintoa kaupunkia kohtaan sekä tukee kongressimatkailua. Suomessa on selkeä kysyntä kansainväliselle, joka vuotiselle korkean tason turvallisuuskonferenssille. Tämän asian edistämisessä Kouvola haluaa olla vahvasti mukana.

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen Kouvolan turvallisuuskonferenssi. Korkean tason konferenssi Kouvolan kaupungintalolla keskittyi Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tilanteeseen.

Konferenssin aikana käsiteltiin merkittäviä aiheita kuten tulevaisuuden sodankäynti, hybridiuhat ja Itämeren uudistunut turvallisuustilanne. Myös elinkeinoelämän ja nuorten poliittisten päättäjien näkemykset kokonaisturvallisuudesta tuotiin näkyvästi esille.

Turvallisuuskonferenssi sai kiitosta asiantuntijoilta. Suomessa on selkeä kysyntä kansainväliselle, joka vuotiselle korkean tason turvallisuuskonferenssille. Tämän asian edistämisessä Kouvola haluaa olla vahvasti mukana.

Kouvolan turvallisuuskonferenssin asema on vakiintumassa Suomen keskeisimpänä vuosittaisena ulko- ja turvallisuuspoliittisena keskustelufoorumina.