Saavutettavuus­seloste

Etusivu » Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Kouvolan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee kouvolanturvallisuus.fi-verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila
Kouvolanturvallisuus.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 -tason AA-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

 • Osien kieli: Sivustolla on useita englanninkielisiä elementtejä, joiden kieltä ei ole määritetty (WCAG 3.1.2).
 • Tekstin suurentaminen: Someseinä ja päänavigaatio ovat vaikeasti luettavia, jos pelkkää tekstiä suurentaa 200 % (WCAG 1.4.4).
 • HTML-koodin laatu: HTML-koodin laadussa on joitain puutteita (WCAG 4.1.1).
 • Yhden sivun sovellus: Koko sivusto on niin sanottu yhden sivun sovellus (Single Page Application, SPA). Tästä johtuen sivulta toiselle siirryttäessä ruudunlukijoilla voi ilmetä erilaisia kohdistusongelmia erityisesti mobiililaitteella. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Sivurakenteen ohjelmalinen merkitseminen: Kaikkia sivuston eri alueita (esim. alatunniste, murupolku ja lisätietopalsta) ei ole merkitty ohjelmallisesti tai nimetty ymmärrettävästi (WCAG 1.3.1, 2.4.1).
 • Otsikointi: Sivustolla on puutteita otsikoinnissa. Esim. etusivulla on useita h1-tason otsikoita, otsikkohierarkia ei ohjelmallisesti vastaa visuaalista, otsikkotasojen yli hypitään eikä kaikkia visuaalisia otsikoita ole esitetty otsikoina ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Tekstivastineet: Jotkin sivuston kuvat on merkitty turhaan ohitettavaksi ruudunlukijalla, jolloin ruudunlukijan käyttäjä ei saa samaa tietoa kuin näkevä, tai elementeistä tulee vaikeaselkoisia. Myös joiltain visuaalisilta painikkeilta (esim. hampurilaisvalikko, sulkemispainike X ja somepainikkeet) puuttuu selventävät tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
 • Kohdistusjärjestys: Kohdistusjärjestys ei aina etene loogisessa järjestyksessä (esim. someseinässä) ja joidenkin alavalikoiden sisällöt tulevat kohdistusjärjestyksessä vasta muun sisällön jälkeen (WCAG 2.4.3).
 • Painikkeiden ohjelmallinen toteutus: Kaikkia painikkeita ei ole toteutettu ohjelmallisesti oikein. Esim. hampurilaisvalikkopainike ei ole painike lainkaan ja chat-lomakkeen alivalikko (kolme pistettä -painike) on yhtäaikaisesti linkki ja painike. (WCAG 4.1.2)
 • Videot: Sivustolla on 23.9.2020 jälkeen julkaistu video, joka ei ole kaikilta osin saavutettava (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5).
 • Päänavigaatio: Päänavigaatiossa alivalikon avaavat linkit ovat itsessään linkkejä, mikä sekoittaa joitain ruudunlukijoita. Kun ylätason linkin avaa, myös alatason linkit muuttuvat visuaalisesti aktiivisen näköisiksi. Hiiren kohdistuksella (hover) avautuvia valikoita ei saa suljettua Esc-painikkeella. Mobiilivalikossa käyttäjälle ei kerrota, onko valikko auki vai kiinni. (WCAG 1.3.1, 1.4.13, 4.1.2)
 • Ohjeet: Ohjeet on esitetty vasta niihin liittyvien interaktiivisten elementtien jälkeen (WCAG 1.3.1, 3.3.2). Ohjeissa on myös ajoittain viitattu vain elementtien visuaalisiin ominaisuuksiin (WCAG 1.3.3).
 • Someseinä: Someseinässä on useita haasteita mm. kontrastien, kielen, painikkeiden nimeämisen ja ymmärrettävyyden, kohdistusjärjestyksen sekä tekstivastineiden suhteen (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.3, 3.1.2).

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 1.3.2022.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot
Kouvolan kaupungin verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi. Saman osoitteen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö
Kouvolan kaupunki on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä on koulutettu syksyn 2020 aikana. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan vuoden 2022 aikana. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi (tavoite 30.8.2022 mennessä).