Maakunta rajalla

Etusivu » Maakunta rajalla
Kouvolan sijainti Suomen kartalla

Maakunta rajalla

Suomen maantieteelliselle asemalle hyvin merkittävä on 1300 kilometrin mittainen itäraja.

Tästä osansa on Kymenlaaksolla ja koko Kaakkois-Suomella, joten maakuntamme ovat erityisasemassa idän suhteen. Kymenlaaksolla ja Venäjällä on myös yhteistä merirajaa, joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta jopa maarajaa merkittävämpi.

Kymenlaakson sijainti EU:n ja Venäjän välissä tarjoaa monia mahdollisuuksia etenkin ulkomaankaupalle, sillä Kaakkois-Suomessa sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Nuijamaa, Vaalimaa ja Imatra. Turvallisuusnäkökulmasta Itärajan läheisyys tuo myös kuvaan uhkia.

 

Kouvola – logistinen keskus

Kouvola sijaitsee maakunnallisesti merkittävän logistisen alueen keskipisteessä, valtateiden ja rautateiden risteyksessä. Logistisesti Kymenlaakso on liikenteen ja huippulogistiikan ykkösmaakunta Suomessa. Kouvola on hyvien yhteyksien päässä pääkaupunkiseudusta, rajanylityspaikoista sekä Kotkan ja Haminan satamista. Kouvolaan on kehittynyt Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus, Suomen suurin rautatielogistiikan keskus sekä tavaraliikenteenjärjestelyratapiha.

Kaakkois-Suomessa toimivia organisaatioita ovat mm.

  • Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Rajavartiolaitos on osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa.
  • Tullilla on toimipaikat Nuijamaalla, Vaalimaalla, Vainikkalassa, Imatralla, Parikkalassa sekä Kotkassa.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Päätoimipaikka on Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa.
  • Maakuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.
  • Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan Pelastuslaitokset
  • Kaakkois-Suomen poliisilaitos, pääpaikkanaan Kouvola.
  • Puolustusvoimien Kaakkois-Suomen aluetoimisto, Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti sijaitsevat Kouvolassa
  • Imatran Raja- ja merivartiokoulu

 

 

 

 

Miehistönkuljetusvaunun telaketjut lähikuvassa.
Korkea arvoinen upseeri seisoo puhujanpöntön takana ja pitää puhetta Turvallisuuskonferenssissa 2019.
Sotilas istuu helikopterin kyydissä. Avonaisesta helikopterin ovesta näkyy taustalla Kouvolan ilmakuvaa pilvisellä säällä.

#kouvolanturvallisuus2022
#kouvolasecurity2022